Vojtova metoda

Vojtova metoda

Objevem reflexní lokomoce vyvinul český lékař prof. Dr. Václav Vojta metodu, která z části navrací základní pohybové vzory i lidem s poškozeným CNS a pohybovým systémem.

Terapeut vyvíjí cílený tlak v určitých aktivačních zónách na těle pacienta, a to v polohách na břiše, na zádech a nebo na boku. Tento podnět vede u lidí každého věku reflexně ke dvěma pohybovým komplexům, k reflexnímu plazení a reflexnímu otáčení, v nichž jsou obsaženy všechny základní prvky lidského pohybu vpřed. Tyto pohybové komplexy mohou být aktivovány nezávisle na vůli pacienta.