Vestibulární syndrom

Vestibulární syndrom

Periferní vestibulární syndrom nazývaný také ušní, labyrintová nebo vestibulární závrať, vzniká nejčastěji při postižení vestibulárního receptoru, který je uložen v labyrintu ve vnitřním uchu, nebo onemocněním vestibulárního nervu, spojujícího receptor s vestibulárními jádry v mozkovém kmeni. (Existuje i centrální vestibulární syndrom, který bývá způsoben poruchami v mozku.) Velice často se vyskytuje benigní paroxysmální polohové vertigo (nejčastější typ závratí). Nejčastěji k němu dochází při určitých pohybech a polohách hlavy nebo těla: projevuje se jako závrať točivého charakteru, která trvá asi 1 minutu, je doprovázen nystagmem (pohyb očí), nauseou (pocit na zvracení). Příčinou jsou krystalky uhličitanu vápenatého (otolity) – tělíska nacházející se ve vnitřním uchu ve váčcích blanitého hlemýždě, které se zachytnou v polokruhovitých kanálcích labyrintu, kde dráždí smyslové buňky. Ty do mozku vysílají falešné informace o poloze, které nesouhlasí s optickými a hmatovými vjemy.

Nabízíme Vám terapii pomocí speciální techniky, kdy se díky přesným postupům zamezí dalšímu dráždění řasinkových buněk a dojde ke zmírnění a postupnému vymizení všech přidružených problémů.