Mobilizace a měkké techniky

Mobilizace a měkké techniky

Techniky manuálního uvolnění reflexních změn v kůži, podkoží, ovlivnění reflexních změn ve svalech.